Program

Program ramowy

5 grudnia 2019 (czwartek)

– Posiedzenie Komitetu Wykonawczego ER-WCPT

– Posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

– Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

– 3 Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców

6 grudnia 2019 (piątek)

– Ceremonia otwarcia

– I Ogólnopolska Konferencja Specjalistów Fizjoterapii

– Sesja: Fizjoterapia w neurologii, onkologii i chorobach wewnętrznych

– Sesja: Fizjoterapia dzieci i młodzieży

– Sesja: Diagnostyka w fizjoterapii

– Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

– Bankiet

7 grudnia 2019 (sobota)

– Posiedzenie Komitetu Wykonawczego ER-WCPT (II dzień)

– Ogólnopolska Konferencja Terapii Manualnej

– Sesja: Fizjoterapia w psychiatrii i psychologii

– Sesja: Fizjoterapia w sporcie

– Sesja: Fizjoterapia narządu ruchu

Komitet organizacyjny zastrzega możliwość zmian w programie.