Pakiety sponsorskie i wystawiennicze

Oferta dla wystawców

Pakiet Sponsor Strategiczny

– tytuł Sponsora Strategicznego XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (akceptujemy maksymalnie dwa takie tytuły)

 

– promocja Sponsora Strategicznego podczas Kongresu Światowej Konfederacji Fizjoterapii 10-13 maja 2019 r. w Genewie (na stoisku PTF)

– ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w eksponowanym miejscu
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora na eksponowanym miejscu na stronie internetowej konferencji wraz z łączami do wskazanej strony internetowej oraz na stronie startowej Konferencji
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach promocyjnych wydarzenia na eksponowanym miejscu (plakaty, broszury, Fizjoterapia Polska, inne media)
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach ogłoszeniowych konferencji wyświetlanych na ekranach informacyjnych na terenie Kongresu.
– możliwość przeprowadzenia 25-minutowego wykładu merytorycznego
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe, itp.)
– umieszczenie roll-upu reklamowego Sponsora w najbliższym sąsiedztwie ekranu głównej sali konferencyjnej imprezy oraz salach pomocniczych
– informacja o sponsorowaniu głównych nagród, o ile Sponsor je ufunduje
– informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje
– możliwość wyświetlania logo Sponsora w przerwach między wykładami
– nieodpłatny udział trzech przedstawicieli Sponsora w bankiecie wraz z_osobami towarzyszącymi
– nieodpłatna reklama Sponsora (cała strona) w każdym z czterech numerów Fizjoterapii Polskiej w 2020 r.

Cena: 20 000 zł


Pakiet Złoty Sponsor

– tytuł Złotego Sponsora XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
– ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora na stronie internetowej kongresu w widocznym miejscu w bloku „Złoty Sponsor” wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach promocyjnych wydarzenia (plakaty, broszury, Fizjoterapia Polska, inne media)
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach ogłoszeniowych konferencji wyświetlanych na ekranach informacyjnych na terenie Kongresu.
– możliwość przeprowadzenia 15-minutowej prelekcji merytorycznej
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe, itp.)
– umieszczenie roll-upu reklamowego Sponsora w głównej sali konferencyjnej imprezy oraz salach pomocniczych
– informacja o sponsorowaniu głównych nagród, o ile Sponsor je ufunduje
– informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje
– nieodpłatny udział przedstawiciela Sponsora w bankiecie (do 4 osób)
– nieodpłatna reklama Sponsora (cała strona) w dowolnym numerze Fizjoterapii Polskiej w 2020 r., w pozostałych 300 zł
– 300 zł za reklamę w pozostałych do końca 2019 roku numerach Fizjoterapii Polskiej.

Cena: 10 000 zł


Pakiet Srebrny Sponsor

– tytuł Srebrnego Sponsora XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
– ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora na stronie internetowej konferencji w bloku „Sponsor” wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach promocyjnych wydarzenia (plakaty, broszury)
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe, itp.)
– nieodpłatna reklama (cała strona) Sponsora w dowolnym numerze Fizjoterapii Polskiej w 2020 r., w pozostałych numerach 300 zł
– 300 zł na reklamę (cała strona) w pozostałych do końca 2019 roku numerach Fizjoterapii Polskiej.

Cena: 6 000 zł


Pakiet wystawienniczy

– ulokowanie stoiska reklamowego Wystawcy,
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Wystawcy (ulotki, foldery reklamowe, itp.)
– 300 zł za reklamę w Fizjoterapii Polskiej w 2020 r.

– 300 zł za reklamę w Fizjoterapii Polskiej w pozostałych do końca 2019 r. numerach Fizjoterapii Polskiej

Cena: 3 000 zł


(standard: 6m2, 2 krzesła, stolik, przyłącze elektryczne, internet hotelowy)